LEDIGE PLASSER

Vi har fått noen oppsigelser på slutten av barnehageåret grunnet flytting og har derfor ledige plasser for både små- og store barn. Ta kontakt direkte med barnehagen for info, eller søk via Trondheim kommunes nettsider.