Internasjonal uke

I uke 43 har vi ekstra fokus på FN, barns rettigheter, SOS-barnebyer og vårt fadderbarn fra Paraguay.