10/5-17 Fortsatt ledige plasser for barn av ansatte ved Sintef og NRK.