Oppgradering av Tårnet barnehage

Det er planlagt en betydelig oppgradering av bygget vår. Muren blir restaurert nå på forsommeren, og det er planer for taket i løpet av neste år. Ellers har dugnadsgjengen gjort en strålende innsats med å gjøre utelekeplassen vår innbydende og fargerik.