VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

Da er vi i gang med barnehageåret 2017-18 og det har vært en rolig august. Vi får nye barn utover hele høsten, men har nå startet opp planlagte aktiviteter og turer. Hovedtemaet dette året vil fortsatt være Byen Vår.