Pris

Tårnet barnehage følger statens satser for makspris.

Pr. november 2016 er det kr. 2.655,- pr. måned, 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. Har du flere barn i barnehage er det 30% moderasjon for barn nummer to, og 50% moderasjon for barn nummer tre. Desverre er søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO fjernet.

I tillegg til kontingenten kommer kostpenger. De er på kr. 300,- pr. barn pr. måned. De er det ingen søskenmoderasjon på.

Det er varslet en økning i barnehagekontingenten fra 1. januar 2017. Den stiger med kr. 75,- til en månedspris på kr. 2.730,-.