BARNEHAGENS ORGANISERING AUGUST-20

Siden vi er pålagt å organisere barnehagen etter "gult nivå" i smittevernsveilederen har vi valgt å ha en småbarnskohort/gruppe og en storbarnskohort/gruppe nå i oppstarten av nytt barnehageår. Vi har heldigvis ikke hatt noe smitte verken blant barn, foreldre eller personale. Det har generelt vært veldig lite sykdom, kanskje grunnen ligger i godt renhold og mye fingervask. Fra 17/8 gikk vi tilbake til vanlig åpningstid 7.30 - 16.30 og varm lunsj tre dager i uka.