Barnehagens miljøarbeid

Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager og skoler. Selve flagget er et symbol på at institusjonen er sertifisert som en miljøbarnehage, og at den forplikter seg til å drive holdningsskapende muljøarbeid.

På Tårnet barnehage har vi hatt det grønne flagget siden 15. november 2011. Vi har hatt ulike fokusområder som sunt og godt kosthold, fysisk aktivitet - ut på tur, kildesortering, grønn glede og kjøkkenhage og i år skal vi jobbe med strømsparing.

Alle barnehager med grønt flagg må melde inn nytt tema hvert år, men de ulike temaene blir med oss videre som en del av hverdagen. Så kjøkkenhage og potetåker skal vi også ha til sommeren.

Barnehagen har et miljøråd og egne miljøregler som skal være en påminning og inspirasjon for både barn og voksne.