Leik

Vi som jobber på Tårnet barnehage er opptatt av å tilrettelegge for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter og opplevelser.

Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen, og vi ønsker å inspirere til fanatsi, skaperglede og livsutfoldelse. Frilek er en spontan og skapende prosess som barnet styrer selv. I lek overføres barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn, og på grunn av lekens mangfoldighet fører den ofte til vennskap på tvers av alder og kulturelle forskjeller. Lek krever god plass, god tid og motiverte voksne som kan delta hvis barna trenger det eller etterspør det. Det er grunnleggende at barna tilbys trygge rammer de kan utfolde seg i.

Lek er en metode for læring, men har også en stor egenverdi. Gjennom lek fremmes barns utvikling og sosiale ferdigheter, så derfor setter vi av god tid på dagsrytmen til barns frilek.