Søke plass/apply

Skal du søke plass på Tårnet barnehage?

Stiftelsen NRK/Marintek.barnehagen kalt Tårnet barnehage, er en bedriftsbarnehage hvor barn av ansatte ved NRK og Marinteknisk senter har prioritet ved opptak.

Barn fra nærmiljøet er sekundær opptakskrets.

Tårnet barnehage deltar i kommunens samordna opptak, og alle søknader går elektronisk via deres opptakssytem. For å være med på hovedopptaket må det søkes på samordna skjema innen 1. mars. Opptaksliste og venteliste trekkes av kommunens datasystem.

Overflyttingsopptaket har søknadsfrist 1. februar.

All informasjon om opptak og tildeling av barnehageplasser finner du på kommunens barnehagesider. Er det ellers noe du lurer på så ta gjerne kontakt direkte med barnehagen.