Toddlere

Toddler betyr den som stabber og går, og det er ett-og toåringene våre.

Toddlerkulturens omgangsform har kroppslighet som et felles kjennetegn, og at store lekegjenstander appellerer til samlek. Alt som kan flyttes på og omorganiseres, gjemme seg i, ting å krype inn i osv. Så toddlerne krever tumleplass og fysiske utfordringer både inne og ute. Noe annet som er typisk for denne aldersgruppen er at de imiterer hverandre, dette for å skape samhandling og relasjoner.

Det er viktig at det er voksne i nærheten når de leker, slik at de føler seg trygge. Toddlerne elsker gjentakelser, det kjente og forutsigbare er både trygt og morsomt.

Vi prøver å skjerme denne aldersgruppa med at de har egne aktiviteter og utetid. De skal alltid ha kjente, trygge voksne tilstede som skal fungere som en slags "ladestasjon" for de. Samtidig har de stor glede av å være sammen med de større barna, noe å lære av og noe å strekke seg etter.