Estetiske fag

Kunst, kultur og kreativitet.

Barnehagen skal gi barn mulighet for å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.

Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser, så vi må legge tilrette for at barna får ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. De bør få elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg  på sin egen personlige måte.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet legge tilrette for bearbeiding av barns inntrykk og opplevelser. De voksne må ha et bevisst forhold til samspillet mellom kunst, kultur og barns lek, og sørge for at barna har tilgang til bøker, tegne/malesaker, bilder, instrumenter og utkledningstøy.

Personalet må jobbe for å inspirere barna til utforskning og utøvelse av alle estetiske områder.