Turer og friluftsliv

Barn og fysisk aktivitet hører sammen, og ungene på Tårnet barnehage er aktivt deltagende i lek og på turer. Vi har faste turer hver uke. Turgruppene bruker nærmiljøet, skogen og fjæra som faste turplasser. Det blir også noen byturer for å gå på kino, teater, konsert og lignende kulturelle arrangement.

Etter jul pleier vi å leie oss inn på Basis gym (turnhallen på Lade) for å ha et ekstra aktivitetstilbud i vintermånedene. Der kan de utfolde seg fritt og få prøve ulike apparater, og det er mer fastlagte aktiviteter som hinderløyper og forskjellige leker som f.eks. "haien kommer".

Vi har et fint nærmiljø rundt barnehagen som innbyr til skigåing, aking, skøytegåing og spennende turområder.

I sommer halvåret har vi en fast sykkeldag i uka. Og i  juni hvert år flytter vi barnehagetilbudet utendørs og har lavvouke i Ringvebukta.