Om barnehagen

Tårnet barnehage eies av en stiftelse bestående av foreldre med barn i Tårnet barnehage og et arbeidsforhold enten ved NRK eller Marinteknisk senter. Det er en to-avdelings barnehage med barn fra ett til seks år organisert i søskengrupper på begge avdelinger. Avdelingene heter Regnbuen og Nordlys. 

Barnehagen ligger flott til på Tyholt med gode turmuligheter i nærmiljøet. Det er sykkelbane, skøytebane, akebakker og flere grønne lunger i nærmiljøet. 

Vi har åpent mellom klokka 07.30 - 16.30. Vi stenger alle helligdager, jul- og nyttårsaften samt to uker i juli. Barnehagen er i tillegg stengt fem planleggingsdager i løpet av året.

Vi følger statens makspris og moderasjonsordninger. I tillegg betales tre hundre kroner i matpenger pr. barn pr. måned. For dette får barna varm lunsj mandag, onsdag og fredag, på tirsdager og torsdager bakes det ferskt brød og rundstykker. Vi er så heldig å ha egen kokk. I tillegg servers drikke til alle måltider og frukt hver ettermiddag.

Årsplan kan man få ved å henvende seg til barnehagen

Vår visjon/hovedmål:                                                                                                                                      VI ØNSKER AT BARNA SKAL UTVIKLE ET POSITIVT SELVBILDE I ET TRYGT OG ANERKJENNENDE MILJØ.