Årets prosjekt

I år jobber vi med prosjektet:" Trondheim, byen vår". Målet er å bli kjent med byen vår og barnehagens nærmiljø. I oktober hadde vi Lerkendal som tema, og nå i november står Tyholttårnet på planen.