FYSISK AKTIVITET

Da er det vinter og vi bruker turnhallen på Lade i 6 uker. Ved ski- og skøyteføre blir det spontane turer i nærmiljøet.