GRØNT FLAGG TEMA - MATSVINN

I år er vi resertifisert på temaet matsvinn. Det og forbrukermentalitet generelt er et viktig område å bevisstgjøre både store og små på. Kort fortalt prøver vi å kaste minst mulig mat, og hovedmålet vårt er at barna skal tilegne seg gode vaner allerede i barnehagealder, vi skal være med på å snu en negativ trend og motivere førskolebarna til å bli ansvarlige forbrukere. Vi kaller oss Matreddere.